Logo ACEBA

Memòria ACEBA 2011

Recull de dades de l'activitat de l'Associació l'any 2011

Memòria ACEBA 2011 (versió breu - díptic)

Memòria ACEBA 2011 (versió extensa)

 

 

Memòries EBAs 2011 

Igualment podeu consultar l'activitat específica de cada Equip d'Atenció Primària autogestionat l'any 2011 en la memòria individual de cada centre

 

EAP Alt Camp Oest

EAP Albera Salut

EAP Dreta de l'Eixample

EAP Osona Sud - Alt Congost

EAP Poble Sec

EAP Sardenya

EAP Sarrià Vallvidrera Les Planes

EAP Vallcarca - Sant Gervasi

EAP Vic