Logo ACEBA

Informació institucional i organitzativa

Òrgans de Govern de l'Associació Catalana d'Entitats de Base Associativa

 

Direcció Tècnica

  • Dr. Toni Iruela

        airuela@ebavallcarca.cat

 

Secretaria

  • Sr. Òscar Autet

        oautet@eapvic.org

 

Comunicació i premsa

  • Laura Aranalde

         laranalde@aceba.cat

 

Assessoria Jurídica

  • Sr. Josep Lluís Lafarga