Logo ACEBA

Presentació del nou FerSalut i cloenda

Dr. Joan Maria Aranalde. President ACEBA

Dra. Rosario Jiménez. MFiC AP Vallcarca-Sant Gervasi i directora de la revista Fer Salut.