Logo ACEBA

Central de Resultats AP 2016

La Central de Resultats del sistema sanitari integral d’utilització pública de Catalunya té la missió de mesurar, avaluar i difondre els resultats assolits, en l’àmbit de l’assistència sanitària, pels diferents centres (hospitals, equips d’atenció primària, centres sociosanitaris, centres de salut mental i addicions, i centres de recerca i instituts d’investigació sanitària) del sistema sanitari públic. 

 

Es tracta d'un producte quantitatiu orientat a la presa de decisions i amb capacitat de comparació, de manera que esdevé un "mapa de resultats" del sistema sanitari. La Central de Resultats vol fomentar i permetre als professionals i gestors dels serveis sanitaris la comparació i el monitoratge de la qualitat i l'eficiència per a la millora contínua de l'assistència.

 

 

INFORMES

 

Central de Resultats. Àmbit d'Atenció Primària. Dades 2016
Observatori del Sistema de Salut de Catalunya.

 

Podeu consultar aquí les dades dels indicadors de l'àmbit d'Atenció Primària 2016