Logo ACEBA

Economia Social

Els requisits i condicions que han de complir les EBA d'acord amb la LOSC i el Decret 309/1997 de 9 de desembre, garanteixen que l'actuació d'aquestes entitats s'adequa als principis d'Economia Social.

 

Documents d'interès.