Logo ACEBA

Satisfacció dels Usuaris 2015

El març de 2016 s’han presentat els resultats de la cinquena edició de l’Estudi de qualitat de servei i satisfacció amb la línia de servei Atenció Primària 2015, dins del Pla d’enquestes de satisfacció PLAENSA que elabora la Unitat de Qualitat-Gerència d’Atenció Ciutadana-Subdirecció del Servei Català de la Salut de la Generalitat de Catalunya.

 

Resultats PLAENSA - Atenció Primària 2015


El Pla d'enquestes de satisfacció de les persones assegurades del CatSalut PLAENSA és una eina d'avaluació que mesura periòdicament la qualitat de servei i satisfacció de les persones que han utilitzat els serveis sanitaris públics.


Per a l’avaluació PLAENSA 2015 s’han realitzat un total de 29.525 entrevistes telefòniques assistides per ordinador a persones usuàries del servei d’Atenció Primària a Catalunya. L’objectiu és recollir l'opinió de les persones usuàries i incorporar-la en la gestió per tal de millorar la qualitat de servei en l’Atenció Primària.


La facilitat per demanar visita per Internet en aquells centres que hi ha disponibilitat (98,4%), les explicacions entenedores (96,5%), la neteja del CAP (96,0%), el tracte dels metges i infermeres (95,4% i 95,1%) i la informació coherent (94,3%) són els aspectes que reben valoracions més positives, tots amb resultats per sobre del llindar de l’excel·lència que es situa al 90%.


Els aspectes menys valorats, és a dir, que no arriben al 75% de respostes positives tenen a veure amb l’accessibilitat al servei: temps que es triga quan es truca per telèfon, facilitat pel dia de visita, i puntualitat per entrar a la consulta.

 

Les EBA a l'Enquesta PLAENSA

 

Segons els resultats de les enquestes de satisfacció PLAENSA 2015 que ha publicat el CatSalut, els usuaris d’Equips d’Atenció Primària (EAP) gestionats per Entitats de Base Associativa (EBA) puntuen els serveis dispensats amb un notable alt.


Dues EBA són els equips més ben valorats pels usuaris a les Regions Sanitàries de Tarragona i Barcelona. D’una banda, l’EAP Alt Camp Oest assoleix un excel·lent i és el centre més ben valorat de la Regió Sanitària de Tarragona, amb un grau de satisfacció global de 8,62. De l’altra, l’EAP Sant Gervasi és el millor de la Regió Sanitària de Barcelona, amb una nota de satisfacció global de 8,41.


Segons els resultats de l’Enquesta, les persones assegurades del CatSalut que han estat ateses en l’atenció primària puntuen la satisfacció global amb un 7,94 sobre 10 i el 88,9% dels enquestats, en cas de poder escollir, tornarien a anar al mateix CAP/ambulatori (grau de fidelitat).


A nivell d’ACEBA, totes les 11 EBA que ofereixen serveis d’Atenció Primària assoleixen un grau de satisfacció global per sobre de la mitja de Catalunya, amb un 8,27 respecte el 7,94 de Catalunya. Els resultats de les EBA es mouen amb un rang de satisfacció d’entre 7,96 i 8,62. Cal destacar que, de mitjana, el 93,45% dels usuaris de les EBA es mostren fidels als seus centres i tornarien a visitar-s’hi.


Del total de les 369 Àrees Bàsiques de Salut (ABS) que han participat en l’estudi PLAENSA, 4 Equips d'Atenció Primària d’ACEBA es situen entre les 20 primeres ABS de Catalunya. L’EAP Alt Camp Oest obté el millor resultat de satisfacció global entre les EBA i és el tercer entre les ABS més ben valorades de Catalunya, amb un 8,62, essent a la vegada l’ABS millor puntuada de la regió sanitària de Tarragona.


L’EAP Albera Salut, de la regió sanitària de Girona, amb un grau de satisfacció global de 8,56 és la 5a millor ABS de Catalunya segons l’enquesta de satisfacció.  


L’EAP Sant Gervasi (Barcelona 5E) assoleix una puntuació de 8,41. És l’ABS de la Regió Sanitària de Barcelona amb la nota més alta. També destaca l’EAP Vallcarca (Barcelona 6D) que amb un grau de satisfacció global d’un 8,35 es el tercer Equip d’Atenció Primària més ben valorat de Barcelona.