Logo ACEBA

Memòria ACEBA 2015

Recull de dades i activitat d'ACEBA durant l'exercici 2015

 

Memòria ACEBA 2015 (versió breu - quadríptic)

Memòria ACEBA 2015 (versió extensa)

 

 

Memòria EBAs 2015

També podeu consultar l'activitat específica de cada una de les 12 entitats d'ACEBA durant l'any 2015 en la memòria individual de cada centre.

 

Equips d'Atenció Primària

EAP Albera Salut

EAP Alt Camp Oest

EAP Dreta de l'Eixample

EAP Osona Sud - Alt Congost

EAP Poble Sec

EAP Sardenya

EAP Sarrià Vallvidrera Les Planes

EAP Vallcarca - Sant Gervasi

EAP Vic

Muralles Salut

Pediatria dels Pirineus

 

Salut mental i addiccions

Prevenció Assistència i Seguiment (PAS)