Aceba

Logo ACEBA
  • YouTube ACEBA
  • Memòria ACEBA
  • Revista Fer Salut

ACEBA és l'Associació Catalana d'Entitats de Base Associativa que representa els centres de salut autogestionats de Catalunya. Som les Entitats de Base Associativa (EBA). Formem part de la xarxa pública de salut del CatSalut oferint serveis de salut a la població de referència.