Logo ACEBA

Acte inaugural

SOSTENIBILITAT I EFICIÈNCIA EN SALUT

 

Hble. Sr. Boi Ruiz. Conseller de Salut de la Generalitat de Catalunya.

Il·lm. Sr. Joan Puigdollers. Regidor de Sarrià-Sant Gervasi.

Dr. Jaume Padrós. President del Col·legi Oficial de Metges de Barcelona.

Dr. Joan Maria Aranalde. President d'ACEBA.

Dr. Francisco Godoy. Comitè Organitzador XVIII Jornades ACEBA