Logo ACEBA

El nostre model

Les Entitats de Base Associativa (EBA) són empreses de professionals sanitaris integrades en el Sistema Públic de Salut per prestar els Serveis d'Atenció Primària a la població de referència. Cada un dels dotze centres que integren té l´objectiu d´encarregar-se de l'Atenció Primària de la població integrada en la seva Àrea Bàsica de Salut (ABS).

 

Les EBA van néixer a Catalunya amb l’objectiu de que equips de metges i infermeres, amb amplia experiència en Atenció Primària proporcionessin els serveis d'Atenció Primària reformada a un determinat nombre d’habitants del territori. Aquestes societats es van crear mitjançant un contracte amb el CatSalut i actuen sota la seva supervisió. L’administració sanitària, estableix uns criteris de control i seguiment per tal de conèixer la qualitat del treball que desenvolupem. La nostra capacitat gestora es mesura mitjançant uns indicadors assistencials, de coordinació i d’eficiència.

 

Aquest model, escollit pel Servei Català de la Salut per donar assistència sanitària pública a la nostra població, promou la implicació, motivació i desenvolupament professionals. L’autogestió ens dóna un important marge organitzatiu, amb molta agilitat en la presa de decisions, ja que som els mateixos professionals els que fem les tasques assistencials, els que decidim en el dia a dia quines són les millors formes d’atendre les necessitats de salut de la població.

 

El nostre ventall de gestió és ampli i comprèn tots els àmbits de l’empresa: des de la gestió dels recursos humans fins a la negociació amb els proveïdors, passant per  les proves diagnòstiques (anàlisi, radiologia, ecografia,...) i la prescripció farmacèutica. També som responsables del manteniment del CAP, la informatització i la posada en funcionament de les noves tecnologies.

 

El model EBA, recollit per la Llei d’Ordenació Sanitària de Catalunya, ha demostrat que millora la qualitat de l’atenció que es dona als ciutadans, ja que promou la responsabilització i vinculació més directe entre els professionals i els pacients.

 

Més informació: