Logo ACEBA

Central de Resultats AP 2017

La Central de Resultats del sistema sanitari integral d’utilització pública de Catalunya té la missió de mesurar, avaluar i difondre els resultats assolits, en l’àmbit de l’assistència sanitària, pels diferents centres (hospitals, equips d’atenció primària, centres sociosanitaris, centres de salut mental i addicions, i centres de recerca i instituts d’investigació sanitària) del sistema sanitari públic. 

 

Es tracta d'un producte quantitatiu orientat a la presa de decisions i amb capacitat de comparació, de manera que esdevé un "mapa de resultats" del sistema sanitari. La Central de Resultats vol fomentar i permetre als professionals i gestors dels serveis sanitaris la comparació i el monitoratge de la qualitat i l'eficiència per a la millora contínua de l'assistència.

 

 

Informe de la Central de Resultats. Atenció Primària. Dades 2017

 

Font: Observatori del Sistema de Salut de Catalunya. Central de Resultats. Àmbit d’atenció primària. Dades 2017.
Barcelona: Agència de Qualitat i Avaluació Sanitàries de Catalunya. Departament de Salut. Generalitat de Catalunya; 2018.

 

 

També podeu consultar les Dades dels indicadors de l'àmbit d'atenció primària. Dades 2017

Observatori del Sistema de Salut de Catalunya