Logo ACEBA

Comitè d'Ètica Assistencial d'ACEBA

El 27 de juny de 2023 es celebra l'Acte de constitució del CEA d'ACEBA per formalitzar la posada en funcionament del Comitè d'Ètica Assistencial (CEA) d'ACEBA i nomenar els membres que l'integren.

 

La creació del CEA d'ACEBA respon a la voluntat de les EBAs de mantenir i potenciar la qualitat dels serveis de salut, preservant tots els àspectes ètics vinculats en la gestió dels centres i en la presa de decisions assistencials. Des dels principis de l'honestedat, exigència, transparència i rendiment de comptes, el CEA impulsa la capacitat de generar un espai de debat i reflexió per la defensa del bé comú i l'interès general, per reforçar la confiança dels pacients i de la població de referència i en definitiva per la millora de la salut de les persones.

 

Composició nominal del Comitè d'Ètica Assistencial d'ACEBA i del Grup d'Ètica d'ACEBA

 

 

CONTACTE

 

Contacta amb el CEA d'ACEBA

 

 

Notícies relacionades