Logo ACEBA

2024. Jornada Pediatria ACEBA

1a Jornada Pediatria ACEBA 15 abril 2024

Primera edició de la Jornada de Pediatria d'ACEBA

 

Dilluns, 15 d'abril de 2024

 

‘Atenció pediàtrica a Primària amb valor afegit’

 

Hospital maternoinfantil Sant Joan de Déu 
Auditori del SJD Pediatric Cancer Center Barcelona 

Carrer Santa Rosa 39, Barcelona

 

Presencial, de 9.00 a 14.30 h.

 

PROGRAMA 

Programa de la Primera edició de la Jornada de Pediatria d'ACEBA

 

Activitat gratuïta, oberta a professionals del sector de la salut.

 

Des d'ACEBA i vehiculat a través del grup de Pediatria d'ACEBA volem posar en valor la tasca dels equips de pediatria a l'Atenció Primària i Comunitària. 

 

Els equips pediàtrics de les EBAs som professionals amb una llarga trajectòria, dedicats a cuidar la salut i el benestar dels nostres infants i de les seves famílies. La Jornada comptarà amb la diversitat enriquidora dels nostres equips que treballen amb models organitzatius dinàmics i diferents en cada territori, tots ells basats en la implicació, l’esforç i el professionalisme.

 

Un punt de trobada per compartir idees, activitats i projectes enfocats en la curació, en la prevenció i l’acompanyament de les famílies dels nostres infants i adolescents, per seguir vetllant per una atenció propera i de qualitat.

 

Comptarà amb la participació i experiències de pediatria en AP i està dirigida a tots els professionals de pediatria, així com a la resta de professionals de la salut interessats en aquest àmbit. 

 

La Jornada és en format presencial, participada per totes les entitats d'ACEBA, i amb la col·laboració de l'Hospital maternoinfantil Sant Joan de Déu (SJD). 

 

 

Ubicació

Auditori del SJD Pediatric Cancer Center Barcelona (PCCB)
Situat a l'Edifici Docent, Carrer Santa Rosa 39, Barcelona 

 

SJD Pediatric Cancer Center Barcelona