Logo ACEBA

Junta Directiva

Presidència d'ACEBA

 

El 25 de gener de 2024 es celebren eleccions a la Junta Directiva ACEBA. El Dr. Lluís Gràcia i Pardo, gerent de l'EAP Vallcarca-Sant Gervasi, encapçala el nou mandat 2024-2027 juntament amb la resta de gerents de les EBAs, que integren la nova Junta Directiva i l'Assemblea d'ACEBA.

 

Junta Directiva d'ACEBA  

 

 • President: Dr. Lluís Gràcia Pardo.
  Gerent de l’EAP Vallcarca-Sant Gervasi. 
 • Vicepresident: Dr. David Garcia Vidal.
  Gerent de l'EAP Alt Camp Oest.
 • Secretari: Dr. Ramon Monegal Calduch.
  Gerent de l’EAP Muralles Salut.
 • Tresorer: Dr. Ramon Vilatimó Pujal.
  Gerent de l’EAP Osona Sud-Alt Congost.  
 • Vocal: Dr. Carles Alsina Navarro.
  Gerent de l'EAP Poble Sec.
 • Vocal: Dr. Lluís Martínez Via.
  Director-gerent de l'EAP Albera Salut.
 • Vocal: Dra. Glòria Ruiz Aragón.
  Presidenta i Directora assistencial de Pediatria dels Pirineus SCCLP.
 • Vocal: Dr. Jaume Sellarès Sallas.
  Gerent de l'EAP Sardenya.
 • Vocal: Dra. Marta Serrarols Soldevila.
  Gerent de l’EAP Vic.
 • Vocal: Dr. Roger Vinyeta Cotes.
  Director General de l'EAP Sarrià Vallvidrera Les Planes.
 • Vocal: Dra. Sílvia Zamora Mestre.
  Consellera delegada de l'EAP Dreta de l'Eixample.  

Galeria d'imatges

 • Junta Directiva ACEBA 2024-2027
 • Dr. Lluís Gràcia Pardo. President d'ACEBA