Logo ACEBA

Avís legal

SOBRE AQUEST AVÍS LEGAL I LA SEVA ACCEPTACIÓ

 

Aquest avís legal regula l'ús del servei del portal d'Internet www.aceba.cat que l'Associació Catalana d'Entitats de Base Associativa posa a disposició dels usuaris d'Internet (en endavant lloc web). L'Associació Catalana d'Entitats de Base Associativa té el seu domicili social a Vic, Passatge Pla del Remei 10-12, codi postal 08500 província de Barcelona, ​​Espanya. Amb CIF número B-63120190 està degudament inscrita al registre d`associacions i fundacions de Catalunya  de Barcelona nº 27740.

 

La comunicació amb l'Associació Catalana d’Entitats de Base Associativa per reflectir qualsevol error a la web o notificació és:

Associació Catalana d'Entitats de Base Associativa (ACEBA)
Passatge Pla del Remei 10-12
08500 Vic (Barcelona)
Tel: 938.833.443
Correu electrònic: laranalde@aceba.cat

 

 

RESPONSABLE MÈDIC DE LA PLATAFORMA

Dr. Ramon Vilatimó Pujal
Número col·legiat: 19926
Col·legi d'adscripció: Col·legi Oficial de Metges de Barcelona (CoMB)
Activitat professional: Metge de família, gerent de l'EAP Osona Sud-Alt Congost i president d'ACEBA

 

 

INFORMACIÓ GENERAL

Missió principal de l'Associació Catalana d'Entitats de Base Associativa: és l'associació d'entitats en el marc de la salut que amb personalitat privada gestionen serveis públics de salut.

Aquest lloc web es va crear fonamentalment per oferir una informació detallada i actualitzada dels serveis de l'Associació Catalana d'Entitats de Base Associativa i facilitar als associats i als usuaris de la Web no associats els serveis que l'Associació Catalana d'Entitats de Base Associativa ofereix amb el suport de les noves tecnologies.

La utilització del lloc web implica l'acceptació de cadascuna de les condicions incloses en aquest avís legal, per tant, cal llegir-lo atentament. També hi ha alguns serveis oferts en aquest lloc web sotmesos a unes condicions particulars pròpies que complementen les especificades en aquest avís legal, i en conseqüència és convenient llegir-les i acceptar-les prèviament.

 

 

PROPIETAT INTEL·LECTUAL

Els drets de propietat intel·lectual del lloc web Associació Catalana d'Entitats de Base Associativa que està allotjat a la URL principal www.aceba.cat, el seu codi font, disseny, estructura de navegació, bases de dades, imatges i els diferents elements que contenen són de titularitat de l'Associació Catalana d'Entitats de Base Associativa. Per tant, els correspon l'exercici exclusiu dels drets de reproducció, de distribució, comunicació pública i transformació. Les informacions difoses a la pàgina són de titularitat de l'Associació Catalana d'Entitats de Base Associativa i dels seus autors, i tenen la consideració d'obres protegides de conformitat amb les disposicions del Reial Decret 1/1996, de 12 d'abril, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de propietat intel·lectual, i també se'ls apliquen els tractats internacionals subscrits en aquest camp. En aquest avís no es fa cap cessió de drets a favor de l'usuari en relació a cap dels elements integrants de la web o dels continguts i serveis personals. Per tant, queda prohibida la còpia, la comunicació pública, distribució, comercialització o qualsevol altra activitat amb una finalitat o ús públic que es pugui realitzar amb els continguts del web.

 

 

ACCÉS I UTILITZACIÓ DELS CONTINGUTS DEL LLOC WEB

La utilització dels serveis del lloc web no exigeix ​​la prèvia subscripció o registre previ dels usuaris. De tota manera, hi ha serveis, com la sol·licitud d'informació per a la posterior formalització de consultes o la inscripció a newsletters en què cal omplir els formularis, ja sigui la subscripció com el contacte al lloc web. Aquest registre es farà de la manera que s'indiqui expressament en el servei i les dades es tractaran únicament amb les finalitats i amb les garanties indicades en els avisos específics dels formularis. L'Associació Catalana d'Entitats de Base Associativa vetlla en tot moment pels principis que regula la legislació vigent en matèria de protecció de dades de caràcter personal, només recull de manera obligatòria les dades imprescindibles per oferir els serveis web i garanteix en tot moment les mesures adequades per aconseguir la seguretat i la integritat previstes legalment per a cada tipus d'arxiu. Tota la informació i les dades de caràcter personal que l'usuari faciliti en els formularis per a la subscripció dels serveis haurà de ser pròpia i certa. L'usuari serà l'únic responsable de les manifestacions falses o inexactes que realitzi i dels perjudicis que causi a l'Associació Catalana d'Entitats de Base Associativa o a tercers per la informació que faciliti. L'Associació Catalana d'Entitats de Base Associativa tractarà les dades conforme a la legislació vigent en cada moment garantint la confidencialitat i l'exercici dels drets dels usuaris.

 

 

RESPONSABILITAT PER CONTINGUTS

L'Associació Catalana d'Entitats de Base Associativa posa a disposició dels usuaris els continguts i els serveis que es localitzen en el lloc web, als quals es pot accedir des de la pàgina d'inici. L'usuari es compromet a utilitzar els serveis i la informació facilitada en el lloc web de l'Associació Catalana d'Entitats de Base Associativa sota els criteris de la bona fe i respectant, en tot moment, els principis d'ús generalment acceptats sense contravenir l'ordre públic i la legislació vigent. L'Associació Catalana d'Entitats de Base Associativa no es responsabilitza del mal ús que es realitzi dels continguts de la seva pàgina web, sent responsabilitat exclusiva de la persona que accedeix a ells o els utilitza. Tampoc assumeix cap responsabilitat per la informació continguda en les pàgines web de tercers a les que es pugui accedir per enllaços des de la pàgina. La presència d'aquests enllaços té una finalitat informativa, i no constitueixen en cap cas una invitació a la contractació de productes o serveis que es puguin oferir en la pàgina web de destí. En el cas que l'Associació Catalana d'Entitats de Base Associativa tingués coneixement efectiu de que l'activitat o la informació a la qual remeten aquests enllaços és il·lícita, constitutiva de delicte o que pot lesionar béns o drets de tercers susceptibles d'indemnització, actuarà amb la diligència necessària per suprimir o inutilitzar l'enllaç corresponent el més aviat possible.

 

 

OBLIGACIONS DELS USUARIS

En aquest portal l'usuari es compromet a utilitzar el lloc web i els serveis de conformitat amb la llei, aquest avís legal, les condicions particulars i les normes de conducta d'alguns serveis, com la moral i l'ordre públic. L'usuari s'abstindrà d'utilitzar qualsevol dels serveis amb fins il·lícits o prohibits en aquest avís o que, de qualsevol forma, puguin lesionar els continguts emmagatzemats en els equips de l'empresa, els usuaris del lloc web o qualsevol usuari d’Internet. A títol enunciatiu i no exhaustiu, l'usuari s'abstindrà de:

 • Reproduir, copiar, distribuir, posar a disposició, comunicar públicament, transformar o modificar continguts sense l'autorització expressa del titular.
 • Suprimir, manipular o alterar el copyright i altres dades identificatives reservats a qualsevol empresa de l'Associació o dels seus titulars.

 

 

USOS PERMESOS

S'autoritza la visualització, la impressió i la descàrrega parcial del contingut del lloc web només si es compleixen les condicions següents:

 • Que aquests usos siguin compatibles amb les finalitats de la pàgina web.
 • Que es faci només per obtenir informació per a l'ús personal i privat.
  Es prohibeix expressament la utilització amb fins comercials o per a la seva distribució, comunicació pública, transformació o descompilació.
 • Que cap dels continguts relacionats amb el lloc web siguin modificats de cap manera.
 • Que cap gràfic, icona o imatge de la web sigui utilitzat, copiat o distribuït separadament del text o de la resta de les imatges que l'acompanyen.

 

 

RESERVES DE DOMINI

L'Associació Catalana d'Entitats de Base Associativa es reserva la facultat d'efectuar, en qualsevol moment i sense necessitat de previ avís, modificacions i actualitzacions de la informació continguda en el lloc Web, de la configuració i de la presentació d'aquesta i de les condicions d'accés.

 

 

RESPONSABILITATS

 • Exempció de responsabilitats per continguts o funcionament del lloc web.
 • Exempció de responsabilitats per continguts.

Des del lloc web de l'Associació Catalana d'Entitats de Base Associativa es pot tenir accés tant a continguts propis com a informacions i continguts subministrats per tercers. En aquest cas, l'Associació Catalana d'Entitats de Base Associativa no controla aquests continguts ni garanteix l'existència de virus en la descàrrega de la informació, en conseqüència, l'Associació Catalana d'Entitats de Base Associativa no serà responsable dels danys i perjudicis que ocasionalment es puguin produir en aquest supòsit. El lloc web també posa a disposició dels usuaris dispositius tècnics d'enllaç ("links", banners, botons, etc.) i eines que permeten fer cerques i accedir a diferents llocs web gestionats per un tercer. L'Associació Catalana d'Entitats de Base Associativa no controla, ni recomana, ni subministra la informació i els serveis que es puguin allotjar en aquests llocs, per tant l'usuari que hi accedeixi, ha d'extremar la prudència en la valoració i en la utilització de la informació, els continguts i serveis que hi hagi en aquests llocs enllaçats. L'Associació Catalana d'Entitats de Base Associativa no assumeix cap responsabilitat pels danys i perjudicis derivats de:

 • El funcionament, disponibilitat, accessibilitat o continuïtat dels llocs enllaçats.
 • El manteniment de la informació, els continguts o els serveis existents en els llocs enllaçats.
 • La prestació o transmissió de la informació, els continguts o els serveis existents en aquests llocs.
 • La qualitat, la licitud i fiabilitat dels continguts i serveis existents en els llocs enllaçats.
 • L’incompliment de la llei, la moral i els bons costums com a conseqüència de la difusió, emmagatzematge i posada a disposició dels continguts subministrats per tercers.
 • La infracció de drets de propietat intel·lectual o industrial, drets a l'honor, intimitat personal, familiar, a la imatge de les persones o comunicació d'informació personal per part de tercers.
 • La realització d'actes de competència deslleial i publicitat il·lícita.
 • Manca de veracitat, exactitud o actualitat d'aquests continguts.

 

L'Associació Catalana d'Entitats de Base Associativa no serà responsable de l'incompliment de les condicions d'aquest avís legal per part dels usuaris, com tampoc de l'ús dels serveis i continguts accessibles des del lloc web. Els danys i perjudicis que pugui causar la suplantació de personalitat d'un tercer efectuada per un usuari en qualsevol comunicació feta a través del portal serà responsabilitat de qui l'hagi efectuat, ja que l'Associació Catalana d'Entitats de Base Associativa no controla l'autenticitat dels continguts ni de les informacions subministrades pels usuaris del lloc web.

 

Exempció de responsabilitats per funcionament del lloc web

L'Associació Catalana d'Entitats de Base Associativa no garanteix que no pugui haver-hi interrupcions o errors en l'accés al lloc web o al seu contingut, ni que aquest sigui actualitzat. L'Associació Catalana d'Entitats de Base Associativa farà tot el necessari per corregir els errors, restablir les comunicacions i actualitzar els continguts, sempre que sigui possible i que les tasques no siguin de difícil execució, tan aviat com tingui coneixement dels errors, de les desconnexions o de la falta d'actualització dels continguts.

 

Associació Catalana d'Entitats de Base Associativa (ACEBA)
Passatge Pla del Remei 10-12
08500 Vic (Barcelona)
Tel: 938.833.443
Correu electrònic: laranalde@aceba.cat

 

L'Associació Catalana d'Entitats de Base Associativa no serà en cap cas responsable per les avaries, errades en el subministrament o problemes de connexió a la xarxa per part del proveïdor de serveis d’Internet que hagi escollit l'usuari.

 

Exempció de responsabilitats per l'ús del lloc web

Tant l'accés al lloc Web com l'ús no consentit que es pugui fer de la informació que conté és responsabilitat només de l'usuari. L'Associació Catalana d'Entitats de Base Associativa no respondrà de cap conseqüència, dany o perjudici que es pugui derivar d'aquest accés o ús. L'Associació Catalana d'Entitats de Base Associativa no es fa responsable dels errors de seguretat que es puguin produir ni dels danys que es puguin causar al sistema informàtic de l'usuari ("maquinari" i "programari"), o als fitxers o documents emmagatzemats, com a conseqüència de:

 • La presència de virus a l'ordinador que utilitzi l'usuari per a la connexió als serveis i continguts del portal.
 • Un mal funcionament del navegador o ús de les versions no actualitzades.

L'usuari es compromet a utilitzar el lloc web, els seus continguts i serveis de conformitat amb la llei i amb aquest avís legal. L'usuari s'abstindrà en tot moment d'utilitzar qualsevol de les informacions o serveis amb finalitats il·lícites, prohibides o lesives per als interessos de tercers.

 

 

USOS PROHIBITS

La utilització no autoritzada de la informació continguda al Lloc Web, la seva revenda, així com la lesió dels drets de propietat intel·lectual de l'Associació Catalana d'Entitats de Base Associativa donarà lloc a les responsabilitats legalment establertes. Queda prohibit qualsevol altre aprofitament dels continguts del lloc web a través de tercers no autoritzats.

 

 

COOKIES

No s'utilitzaran "cookies" per a l'adquisició de dades personals identificatives. Les "cookies" només serviran per facilitar l'accessibilitat al lloc web durant la sessió (cookies de sessió). Aquestes "cookies" únicament recullen informació tècnica per identificar la sessió amb l'objectiu de facilitar l'exploració del lloc web. Les "cookies" queden guardades a la memòria cau del navegador, tot i que la informació que contenen no es reutilitza. Veure Política de cookies.

 

 

SERVEI D'ATENCIÓ AL CLIENT

La informació de caràcter personal que es recull en aquest servei s'utilitza exclusivament per atendre les peticions rebudes. En el cas que el titular de les dades atorgui el consentiment necessari, aquestes dades s'han de conservar segons s'indiqui en l'avís específic en cada moment.

 

 

LEGISLACIÓ APLICABLE  

Aquest avís legal es regeix pel següent acord, les parts intervinents acorden que tot litigi, discrepància, qüestió o reclamació resultants de l'execució o interpretació del present avís legal o relacionats amb ell, directament o indirectament, es resoldran definitivament mitjançant arbitratge en el marc del tribunal d'Arbitratge del col·legi d'advocats de Barcelona, ​​al qual s'encomana l'administració de l'arbitratge i la designació dels àrbitres d'acord amb el seu Reglament i Estatuts. Igualment, les parts fan constar expressament el seu compromís de complir el laude arbitral que es dicti. El laude arbitral serà definitiu i vinculant per a les parts que ho acceptaran sense condicions. Amb caràcter subsidiari i per al cas que fos necessari, les parts es sotmeten, amb renúncia expressa al fur que els correspongui, als jutjats i tribunals de Barcelona. No obstant això, ambdues parts faran tot el raonablement necessari per tractar de solucionar els conflictes de manera amistosa.