Logo ACEBA

Innovació per a la sostenibilitat del sistema

Ponència del Dr. Ángel Ruiz Téllez. Director de CYMAP