Logo ACEBA

Central de Resultats AP 2013

La Central de Resultats del sistema sanitari integral d'utilització pública de Catalunya (SISCAT) té la missió de mesurar, avaluar i difondre els resultats assolits, en l'àmbit de l'assistència sanitària, pels
diferents agents integrants del sistema sanitari d'utilització pública.


Els informes de la Central de Resultats es realitzen per encàrrec del Servei Català de la Salut que, en el seu paper d'asseguradora pública, vol conèixer els resultats dels diferents proveïdors del SISCAT.


Els objectius que persegueix la Central de Resultat són la millora dels resultats dels proveïdors mitjançant la comparació entre centres sanitaris i el rendiment de comptes a la ciutadania, és a dir, el benchmarking i la transparència.

 

 

Accediu a l'informe:

Observatori del Sistema de Salut de Catalunya. Central de Resultats. Àmbit Atenció Primària. Dades 2013. Barcelona
Agència de Qualitat i Avaluació Sanitàries de Catalunya. Departament de Salut. Generalitat de Catalunya; 2014

 

 

Aquest informe, i totes les dades que s'hi presenten, poden trobar-se al web de l'Observatori.