Logo ACEBA

Central de Resultats AP 2014

La Central de Resultats del sistema sanitari integral d'utilització pública de Catalunya (SISCAT) té la missió de mesurar, avaluar i difondre els resultats assolits, en l'àmbit de l'assistència sanitària, pels diferents agents integrants del sistema sanitari d'utilització pública.

 

Els objectius que persegueix la Central de Resultat són la millora dels resultats dels proveïdors mitjançant la comparació entre centres sanitaris.


Els informes de la Central de Resultats es realitzen per encàrrec del Servei Català de la Salut que, en el seu paper d'asseguradora pública, vol conèixer els resultats dels diferents proveïdors del SISCAT.

 

L'estructura dels informes d'aquest any és lleugerament diferent de la dels anys anteriors. S'ha optat per tractar menys temes, però més concrets i amb més profunditat: aquest és el cas de la mortalitat per complicacions, els pacients diabètics amb diagnòstics infermers relacionats, els episodis de convalescència amb destinació a domicili o les persones hospitalitzades amb diagnòstic de salut mental sense seguiment. Tot i això, les taules amb els valors de tots els indicadors centre per centre segueixen presents. 

 

 

Accediu a l'informe:

Observatori del Sistema de Salut de Catalunya. Central de Resultats. Àmbit Atenció Primària. Dades 2014. Barcelona
Agència de Qualitat i Avaluació Sanitàries de Catalunya. Departament de Salut. Generalitat de Catalunya; Juny 2015

 

 

Aquest informe, i totes les dades que s'hi presenten, poden trobar-se al web de l'Observatori.