Logo ACEBA

Missió, visió i valors

Missió

Oferir dia a dia serveis de salut d’excel·lència, per la millora de la salut de les persones i el benestar de la nostra població, cohesionant professionals implicats en el projecte i compromesos en la salut de les persones.

 

Som institucions sanitàries amb uns objectius clars assistencials d’atenció a les necessitats de salut dels nostres usuaris, a nivell individual, familiar i comunitari, integrant la promoció de la salut, la prevenció de la malaltia, la curació i la rehabilitació.

 

Visió

Ser un model de referència de gestió en salut a Catalunya, aplicable i ampliable arreu, per contribuir a la sostenibilitat de l’actual sistema sanitari i a la millora de l'estat del benestar.

 

Valors

  • Serveis de salut de qualitat. El nostre principal objectiu és atendre les necessitats de salut dels nostres usuaris, oferint-los la millor atenció i uns serveis de salut d'excel·lència.
  • Atenció a la comunitat: Estem compromesos en la millora de la salut dels nostres usuaris i de la població en general. Per aquest motiu treballem intensament en el desenvolupament d'accions de prevenció i promoció de la salut.
  • Responsabilitat social: Som garants de la salut de la població i del nostre entorn. Incorporem la responsabilitat social com a element estratègic de les nostres organitzacions desenvolupant diferents iniciatives en aquest àmbit.
  • Eficàcia i eficiència: L’autonomia professional ens permet obtenir bons resultats en tota la nostra activitat: assistencials, de satisfacció dels usuaris i dels nostres professionals, i de gestió.
  • Innovació i millora: Som innovadors. Treballem per millorar cada dia (processos, qualitat, TIC, comunicació...).
  • Implicació i compromís: Els nostres professionals estan motivats i implicats en el projecte.
  • Flexibilitat: El nostre model de gestió ens permet adaptar-nos a als canvis constants i a les noves necessitats vers la salut de la població.
  • Docència: Estem compromesos amb la formació i el desenvolupament personal i professional dels nostres equips, així com dels professionals del futur.
  • Recerca: Promovem la recerca com a element de contribució en la salut de les persones i en la millora de l'estat del benestar.