Logo ACEBA

La compra de l'Especialitzada per l'AP

Moderador: Dr. Manel Borrell. MFIC EAP Sarrià

 

 

CatSalut

Dr. Francesc Brosa. Subdirector del Servei Català de la Salut

 

 

 

Institut Català de la Salut

Dr. Àlex Escosa. Director SAP Muntanya i Dreta de Barcelona. ICS

 

 

 

Centre Integral de Salut Cotxeres de Borbó

Dr. Josep Serrat. Gerent CIS Cotxeres

 

 

 

EAP Vallcarca-Sant Gervasi

Dra. Azucena Carranzo. MFiC