Logo ACEBA

Benchmarking 2011

Presentació dels resultats 2011 de Benchmarking ATENCIÓ PRIMÀRIA

Data de presentació: 2012

Font: Servei Català de la Salut. Regió Sanitària Barcelona. Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya. 

 

 

Benchmarking dels Equips d'Atenció Primària de la Regió Sanitària Barcelona. Resultats 2011.

Direcció de Compra i Avaluació de Serveis Sanitaris

Font: Servei Català de la Salut. Regió Sanitària Barcelona. Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya. 

 

 

Benchmarking de les Unitats de convalescència i mitja estada polivalent sociosanitàries. Resultats 2011

Direcció Executiva de Serveis i Programes
Direcció de Compra i Avaluació de Serveis Sanitaris
Novembre 2012

Font: Servei Català de la Salut. Regió Sanitària Barcelona. Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya.