Logo ACEBA

RSC ACEBA

El 2018 es crea el grup de treball de Responsabilitat Social d’ACEBA, que té per objectiu compartir bones pràctiques en aquest àmbit, millorar la comunicació i transparència de les polítiques de Responsabilitat Social de les EBAs i impulsar línies de treball compartit entre els equips.

 

Composició del grup

 

Coordinador: Dr. Toni Iruela. Director tècnic d’ACEBA i MFiC EAP Vallcarca-Sant Gervasi

  • Dr. Lluís Martínez Via. EAP Albera Salut
  • Dr. Jeroni Ferrer i Sra. Montse Rovira. EAP Alt Camp Oest
  • Dra. Sílvia Zamora. EAP Dreta de l’Eixample
  • Dr. Xavier Bria. EAP Muralles Salut
  • Sra. Lourdes Tuneu. EAP Osona Sud-Alt Congost
  • Dr. Carles Alsina i Sra. Lucía García. EAP Poble Sec
  • Dr. Manel Borrell. EAP Sarrià Vallvidrera Les Planes
  • Sra. Marina Gràcia. EAP Vallcarca-Sant Gervasi
  • Dra. Marta Serrarols i Dra. Lídia Aulet. EAP Vic

 

Reunió de treball del grup RSC ACEBA