Logo ACEBA

Indicadors ACEBA

El 2018 s’ha constituït el grup d’Indicadors d’ACEBA, com a grup d’interès per treballar i avaluar els indicadors de la Central de Resultats, la millora de l’eficiència i efectivitat dels resultats en salut, la cerca de models organitzatius adequats, innovar en salut i rendir comptes a la comunitat i a l’administració.

 

Com a proveïdors del Servei Català de la Salut, i mitjançant la transferència de coneixement, el grup d’Indicadors ACEBA té la voluntat d’establir aliances estratègiques amb entitats del sistema sanitari de salut (AQuAs, CMBDAP, CatSalut...) per treballar conjuntament amb l’avenç dels indicadors.

 

El grup centra la seva tasca en els indicadors clínics-assistencials (activitat, resultats, processos, proves complementàries, derivacions, resultats en salut).  

 

Composició del grup

 

Coordinador: Dr. Manel Borrell. EAP Sarrià Vallvidrera Les Planes.

  • Dra. Elisabet Rayo. EAP Sardenya
  • Sr. Jaume Andreu. EAP Alt Camp Oest
  • Dr. Jeroni Ferrer. EAP Alt Camp Oest
  • Dr. Jordi Casanovas. EAP Vic
  • Dr. Lluís Martínez. EAP Albera Salut
  • Sra. Lucia Garcia. EAP Poble Sec
  • Dra. MJ. Jiménez de Gaztañondo. EAP Dreta de l’Eixample
  • Dra. Sílvia Narejos. Directora EAP Osona Sud-Alt Congost
  • Dra. Susanna Nuñez. EAP Poble Sec
  • Dr. Toni Bernal. EAP Vallcarca-Sant Gervasi

 

Reunió de treball del grup d´Indicadors ACEBA