Logo ACEBA

Pediatria ACEBA

El 19 de setembre de 2023 es constitueix el grup de treball dels equips de Pediatria de les EBAs, professionals amb una llarga trajectòria que estimen la seva professió: cuidar la salut i el benetar dels infants i les seves famílies.

 

La constitució del grup de pediatria ACEBA neix amb el principal objectiu de compartir els nostres models organitzatius, conèixer els nostres professionals i com treballem als diferents territoris. L'autogestió ha tingut com a resultat uns equips pedàtrics d'alta qualitat assistencial adaptats a cadascuna de les poblacions que atenen. És el moment de posar en comú totes les nostres experiències, inquietuds, fortaleses i debilitats amb la idea d'aconseguir un model d'Atenció Pediàtrica ACEBA exemplar i dinàmic.

 

Objectius

 • Revisar i compartir els nostres models organitzatius amb l'objectiu de donar una atenció professional i excel·lent a cadascuna de les nostres poblacions.
 • Crear un model d'“Atenció Pediàtrica ACEBA” de qualitat, en què els professionals se sentin motivats, implicats i siguin partícips en les decisions.
 • Elaborar un pla de formació continuada entre els nostres equips per compartir, actualitzar coneixements i mantenir l'excel·lència dels nostres professionals. Potenciar línies de recerca comunes.
 • Assegurar la representació, participació i influència dels Equips de Pediatria ACEBA en òrgans de decisió.
 • Compartir experiències, idees, tallers i xerrades ofertes a la comunitat.

 

Composició del grup

 • Coordinadora: Dra. Alícia Mainou. EAP Sarrià Vallvidrera Les Planes
 • Dra. Emma Castejon i Sr. Jaume Andreu. EAP Alt Camp Oest
 • Dr. Xavier Perramon i Sra. Yolanda Muñoz. EAP Dreta de l'Eixample
 • Sra. Raquel Urbano. EAP Muralles Salut
 • Dra. Carme Barberà. EAP Osona Sud-Alt Congost
 • Dra. Almudena Sánchez. EAP Poble Sec
 • Dra. Ágata Vázquez i Sra. Mireia Artolà. EAP Vallcarca-Sant Gervasi
 • Dra. Lídia Aulet. EAP Vic
 • Dra. Glòria Ruiz. Pediatria dels Pirineus

 

 Reunió de Pediatria ACEBA