Logo ACEBA

Assemblea ACEBA

Membres que integren l'Assemblea ACEBA.

 

 • Dr. Ramon Vilatimó Pujal, president d'ACEBA i gerent de l’EAP Osona Sud-Alt Congost.
 • Dr. Lluís Gràcia Pardo. vicepresident d'ACEBA i gerent de l’EAP Vallcarca-Sant Gervasi.
 • Dr. David Garcia Vidal, tresorer d'ACEBA i gerent de l'EAP Alt Camp Oest.
 • Dr. Ramon Monegal Calduch, secretari d'ACEBA i gerent de l’EAP Muralles Salut.
 • Dr. Manel Borrell Muñoz. Vocal d'ACEBA i conseller delegat de l'EAP Sarrià Vallvidrera Les Planes.
 • Dr. Francisco Godoy Mulet. Vocal d'ACEBA i gerent de l'EAP Poble Sec.
 • Dr. Xavier Joaniquet Suils. Vocal d'ACEBA i conseller delegat de l'EAP Dreta de l'Eixample.
 • Dr. Lluís Martínez Via. Vocal d'ACEBA i director-gerent de l'EAP Albera Salut.
 • Dra. Glòria Ruiz Aragón. Directora assistencial de Pediatria dels Pirineus SCCLP
 • Dr. Jaume Sellarès Sallas. Gerent de l'EAP Sardenya.
 • Dra. Marta Serrarols Soldevila. Gerent de l'EAP Vic.