Logo ACEBA

Asamblea ACEBA

Miembros que conforman la Asamblea de ACEBA (periodo 2024-2027)

 

 • Dr. Lluís Gràcia Pardo. Presidente de ACEBA y gerente del EAP Vallcarca-Sant Gervasi. 
 • Dr. David Garcia Vidal. Vicepresidente de ACEBA y gerente del EAP Alt Camp Oest.
 • Dr. Ramon Monegal Calduch. Secretario de ACEBA y gerente del EAP Muralles Salut.
 • Dr. Ramon Vilatimó Pujal. Tesorero de ACEBA y gerente del EAP Osona Sud-Alt Congost.  
 • Dr. Carles Alsina Navarro. Vocal de ACEBA y gerente del EAP Poble Sec.
 • Dr. Lluís Martínez Via. Vocal de ACEBA y director-gerente del EAP Albera Salut. 
 • Dra. Glòria Ruiz Aragón. Vocal de ACEBA y presidenta y directora asistencial de Pediatria dels Pirineus SCCLP.
 • Dr. Jaume Sellarès Sallas. Vocal de ACEBA y gerente del EAP Sardenya.
 • Dra. Marta Serrarols Soldevila. Vocal de ACEBA y gerente del EAP Vic.
 • Dr. Roger Vinyeta Cotes. Vocal de ACEBA y director general del EAP Sarrià Vallvidrera Les Planes.
 • Dra. Sílvia Zamora Mestre. Vocal de ACEBA y consejera delegada del EAP Dreta de l'Eixample.