Logo ACEBA

Central de Resultados AP 2013

Observatori del Sistema de Salut de Catalunya. Central de Resultats. Àmbit Atenció Primàri. Dades 2013. Barcelona
Agència de Qualitat i Avaluació Sanitàries de Catalunya. Departament de Salut. Generalitat de Catalunya; 2014