Logo ACEBA

Presència i participació d’ACEBA al 33è Congrés Internacional del CIRIEC. Impulsem l’economia social en salut

15 de juny de 2022

El director tècnic d’ACEBA, el Dr. Toni Iruela, presenta la ponència 'Las entidades de base asociativa en la gestión de la atención primaria de salud, si no es ahora ¿cuándo?' a la taula de debat sobre col·laboracions d'economia pública i economia social en els serveis de salut.

 

 

Del 13 al 15 de juny es celebra a València el 33è Congrés Internacional del CIRIEC sota el lema “Nuevas dinámicas mundiales en la era post-Covid: desafíos para la economía pública, social y cooperativa”, un certamen que reuneix a investigadors, representants governamentals i professionals de l’economia social i del sector públic amb l’objectiu d’esdevenir un gran un fòrum d'intercanvi d'informació, de reflexió i de plantejament de noves propostes.

 

Entre els temes de debat del Congrés, destaca el d’apuntalar l’estat del benestar, analitzant els serveis socials i de salut, entre d'altres. En aquest punt, ACEBA va participar a la taula de tallers paral·lels “Col·laboracions d’economia pública i economia social en els serveis de salut” amb la ponència 'Las entidades de base asociativa en la gestión de la atención primaria de salud, si no es ahora ¿cuándo?'

 

Les EBAs, com a entitats d’economia social en salut, promovem la implicació dels professionals, l'autonomia de gestió, la participació dels treballadors en la presa de decisions, i l'economia circular i de proximitat.

 

La ponència va anar a càrrec del Dr. Toni Iruela, director tècnic de l’Associació i metge de família de l’EAP Vallcarca-Sant Gervasi. Juntament amb ell i en representació d’ACEBA van assistir al Congrés el president, Dr. Ramon Vilatimó, gerent de l’EAP Osona Sud-Alt Congost, el vicepresident, Dr. Lluís Gràcia, gerent de l’EAP Vallcarca-Sant Gervasi, i el vocal Dr. Roger Vinyeta, gerent de l’EAP Sarrià Vallvidrera Les Planes.

 

Més informació