Logo ACEBA

Memòria ACEBA 2017

Recull de dades i activitat d'ACEBA durant l'exercici 2017

         Portada Memòria ACEBA 2016

 

 

 

Memòria EBAs 2017

 

També podeu consultar l'activitat específica de cada una de les 11 entitats d'ACEBA durant l'any 2017 en la memòria individual de cada centre