Logo ACEBA

Assemblea ACEBA

Membres que integren l'Assemblea ACEBA.

 

 • Dr. Ramon Vilatimó, president d'ACEBA i gerent de l’EAP Osona Sud-Alt Congost.
 • Dr. Lluís Gràcia. vicepresident d'ACEBA i gerent de l’EAP Vallcarca-Sant Gervasi.
 • Dr. Ramon Monegal, secretari d'ACEBA i gerent de l’EAP Muralles Salut.
 • Dr. David Garcia, tresorer d'ACEBA i gerent de l'EAP Alt Camp Oest.
 • Dr. Jordi Fàbrega. Vocal d'ACEBA i president del Consell Rector de Pediatria dels Pirineus SCCLP.
 • Dr. Francisco Godoy, vocal d'ACEBA i gerent de l'EAP Poble Sec.
 • Dr. Lluís Martínez, vocal d'ACEBA i gerent de l'EAP Albera Salut.
 • Dr. Manel Borrell, gerent de l'EAP Sarrià Vallvidrera Les Planes.
 • Dr. Xavier Joaniquet, gerent de l'EAP Dreta de l'Eixample.
 • Dr. Jaume Sellarès, gerent de l'EAP Sardenya.
 • Dra. Marta Serrarols, gerent de l'EAP Vic.