Logo ACEBA

Una oportunitat de canvi, al costat dels nostres professionals. Ens adherim al Decàleg per a la Reforma del Sistema de Salut de Catalunya

19 de juny de 2020

La crisi sanitària arran de la pandèmia del coronavirus ha posat de manifest les possibilitats del nostre sistema sanitari, amb totes les fortaleses però també les seves mancances. És doncs un moment d’inflexió per repensar, adequar i millorar el Sistema de Salut.

 

El nostre reconeixement i recolzament als professionals sanitaris que davant l’emergència sanitària han destinat tots els esforços a cuidar i a curar la població. També a ells cal garantir-los protecció i seguretat, recompensar-los la feina feta i dotar-los de les eines i recursos necessaris per donar resposta a les necessitats de salut de la població de cada moment.

 

Les entitats d’ACEBA ens sumem al ‘Decàleg per a la reforma del Sistema de Salut de Catalunya’ elaborat per metges, gestors i infermeres, firmat pel Consell de Col·legis de Metges de Catalunya (CCMC), la Societat Catalana de Gestió Sanitària (SCGD) i el Consell de Col·legis d’Infermeres i Infermers de Catalunya (CIIC) i recolzat per la Societat Catalana de Medicina Familiar i Comunitària (CAMFiC).

 

Esperem que aquest Decàleg tingui el consens polític, social i del sector perquè es puguin implementar les reformes necessàries. Des d’ACEBA seguirem treballant perquè el nostre sistema nacional de salut sigui viable i sostenible, amb els estàndards de qualitat que li han permeten obtenir un ampli reconeixement internacional.