Logo ACEBA

Neix el grup de Recerca i Innovació d’ACEBA per teixir aliances i promoure la transferència de coneixement al sistema de salut i social de Catalunya

10 d'abril de 2019

Recentment s’ha endegat el grup de treball de Recerca i Innovació d’ACEBA integrat per un referent dels diferents equips associats d’ACEBA.

 

El grup RDI ACEBA té l’objectiu de promocionar la innovació i la recerca al Sistema de Salut i Social, amb lideratge, al servei dels ciutadans i dels professionals que els atenem, augmentant la generació i transferència de coneixement en benefici de la societat.

 

Des de l’autonomia, el professionalisme i la qualitat de servei com a elements vertebradors de les EBAs, ACEBA fa un pas endavant per contribuir als avenços innovadors en salut. En aquesta línia vol ser part activa del desenvolupament de nous serveis, noves tecnologies (transformació digital), i adaptabilitat del sistema a les noves necessitats, tant de pacients com de professionals. Tot plegat, generant valor tant des de la vessant clínica, en la cerca del tractament de la malaltia, com des de la gestió dels sistemes de salut i social, vers la promoció de la salut i la prevenció de la malaltia.

 

Actualment ja hi ha diferents projectes innovadors en els quals les EBAs hi participen, com són una iniciativa de telemedicina pediàtrica i un nou model d’atenció domiciliària sociosanitària. Des del grup RDI ACEBA es treballarà per ampliar l’abast d’aquests projectes a nous àmbits sanitaris i fer-los extensius a la resta de centres de salut.

 

Reunió del Grup RDI ACEBA al CAP Vallcarca