Logo ACEBA

Impulsem bones pràctiques en matèria de RSC com a element estratègic dels centres de salut i de cohesió dels equips

13 de març de 2019

El grup de Responsabilitat Social d’ACEBA treballa per millorar la comunicació i transparència de les polítiques de Responsabilitat Social de les EBAs i impulsar línies de treball compartit entre els diferents equips.

 

Les Entitats de Base Associativa han incorporat la responsabilitat social com a element estratègic dins els equips, per potenciar la qualitat humana, professional i assistencial, i per millorar la seva relació amb l’entorn i la comunitat. Avui la RSC és present en el pla estratègic de tots els centres d’ACEBA, amb la voluntat de potenciar i millorar 5 grans àrees de desenvolupament: econòmica, laboral, ambiental, social i bon govern.

 

En aquesta línia, i per millorar el coneixement i formació en RSC, les EBAs s’han adherit a iniciatives com Respon.cat o el Pacto Mundial

 

Per tal de compartir bones pràctiques i punts de millora en matèria de RSC, s’ha creat el grup de Responsabilitat Social d’ACEBA, que compta amb la participació d’un representant de cada centre.

 

El grup ha prioritzat els pacients i els professionals com els principals grups d’interès, i vers ells es dirigiran les primeres accions conjuntes del grup de RSC d’ACEBA.

 

Reunió de treball del grup RSC ACEBA