Logo ACEBA

Comunitat i entorn

Les EBA som entitats compromeses amb la salut de les persones. Amb aquest objectiu realitzem un ampli ventall d'activitats al nostres territoris de referència, juntament amb altres entitats, institucions i empreses de l’entorn, per ajudar i facilitar el benestar de la nostra població i de tota la comunitat en general.

 

Som garants de la salut. Volem facilitar l’accés a uns serveis de salut de qualitat a totes les persones que pateixen problemes i dificultats, perquè tothom disposi d’una bona atenció sanitària. Per fer-ho possible treballem en col·laboració amb altres entitats i col·lectius, per arribar a un major número de persones i generar vincles beneficiosos i amb valor afegit pel territori.

 

Cada EBA, dins el seu àmbit d'acció, treballa amb entitats socials del territori, vinculades a la Taula d'Entitats del Tercer Sector Social de Catalunya.