Logo ACEBA

Entitats socials: Taula del Tercer Sector Social i Fòrum Salut Mental

Col·laboracions de les EBA amb la Taula d'Entitats del Tercer Sector Social de Catalunya

 

 Logo taula

 

 

EAP Alt Camp Oest

 • Fundació Privada GINAC
 • Càritas d’Alcover

 

EAP Dreta de l’Eixample

 • Associació de Familiars d’Alzheimer de Barcelona (AFAB)
 • Centre d'Intervenció Psicològica, Anàlisi i Integració Social (CIPAIS) 

 

EAP Sardenya

 • CIRD
 • Institut Català de les Dones
 • Serveis Socials

 

EAP Vallcarca-Sant Gervasi

 • Fundació Putxet
 • FESOCA (Federació de Sords de Catalunya)
 • Fundació PRESME
 • Fundació Ronald McDonald
 • Fundació Llars d’Amistat Cheshire. Residència Benedetti
 • Càrites
 • Creu Roja
 • Aldeas Infantiles
 • FEMAREC

 

Muralles Salut

 • Tarracosalut
 • Alberg de Transeünts
 • AFAT
 • AFANOC
 • Associació Asperger de Tarragona
 • ASTAFANIAS
 • Associació Ment i Salut La Muralla
 • Associació Pàrkinson de les comarques de Tarragona
 • Associació Paràlisi cerebral de Tarragona
 • Fundació Esclerosi Múltiple
 • ONCE
 • Creu Roja
 • Fundació Catalunya La Pedrera
 • Federació Catalana de Voluntariat Social

 

 

 

 

Col·laboracions de les EBA amb Fòrum Salut Mental

 

Forum jpg

 

 

EAP Vallcarca-Sant Gervasi

 • AREP (Associació per la rehabilitació de les persones amb malaltia mental).
 • Fundació Eulàlia Torres de Beà.
 • ABD (Associació Benestar i Desenvolupament) CAS Dalmases
 • CHM Les Corts.
 • Fundació Nou Camins.
 • Fundació 3 Turons.